Cẩm Nang

Bang Hội – Gia Tộc – Quan Ấn – Quan Hàm

31-03-2023

[Tạo GIA TỘC & BANG HỘI]

 • Tới Đặc Sứ Võ Lâm Minh Chủ ở các Thành Chính có dòng lập
 • Điều kiện lập trong túi sẵn 1000v Bạc Thường. Với Gia Tộc cần mốc nạp tối thiểu 300v, Bang hội cần mốc nạp tối thiểu 5000v

[Quan Hàm – Quan Ấn]

Tàn Sản & Cổ phần bang hội

 • Để mua được Quan Ấn ở NPC Quan Thiếu Khanh yêu cầu bạn phải nằm trong ít nhất là TOP 10 Cổ Phần
 • Trong 1 bang hội người chơi có Tài Sản càng cao thì Xếp hạng Cổ phần trong bang càng cao
 • Xem Tài Sản cá nhân bằng cách mở giao diện Bang Hội (Phím tắt F7) chọn sang tab Thông tin nhìn xuống dưới cùng sẽ thấy
 • Xếp hạng cổ phần xem được bằng cách Ấn F7 nhìn sang bên phải có phần Chức vị và mũi tên, ấn vào mũi tên chọn Cổ Phần
 • Để có được Tà Sản cần:
  • Hoàn thành Mục tiêu Tuần Gia Tộc (Ấn F6 – Hoạt Động)
  • Săn BOSS Hoàng Kim 55/75/95
  • Săn BOSS Tần Thủy Hoàng
  • Tham gia Tranh Đoạt Lãnh Thổ và Bang hội có Lãnh Thổ

Làm sao để tăng cấp quan hàm

 • Sau khi kết thúc Tranh Đoạt Lãnh Thổ vào Chủ Nhật trước 23h00Thủ Lĩnh của các bang hội đến gặp NPC Phó Thiếu Khanh chọn Điều chỉnh cấp quan hàm bang của bang hội mình
 • Để nâng cấp quan hàm sẽ cần Quỹ xây và Số lãnh thổ mà bang hội có
 • Sau khi điều chỉnh cấp quan hàm bang xong, người chơi mở giao diện Bang Hội (Phím tắt F7) chọn tab Chức vị, chọn vào tab Quan hàm để xem danh sách quan ấn

Cấp quan hàm và Số lãnh thổ yêu cầu

Cấp quan hàm bangSố lãnh thổ chiếm đượcDanh hiệu của cổ đông
Cấp 11Trí Sự
Cấp 23Tư Mã
Cấp 36Thái Thú
Cấp 410Thiếu Khanh
Cấp 518Thượng Khanh
Cấp 642Quốc Công
Cấp 7Thừa Tướng
Cấp 8Hoàng Đế

10 cổ đông có cổ phần cao nhất được nhận danh hiệu

 • Nếu Thủ Lĩnh không nâng cấp quan hàm bang hội vào Chủ Nhật, sang tuần bảng xếp hạng Cổ Phần sẽ không được xếp hạng đồng nghĩa với việc các bạn sẽ không thể mua được ấn
Quan hàm bangThủ lĩnhQuan cấp
1Thái ThúTrí SựTrí SựTrí Sự
2Thiếu KhanhTư MãTư MãTrí SựTrí SựTrí Sự
3Thượng KhanhThái ThúThái ThúTư MãTư MãTrí SựTrí SựTrí SựTrí Sự
4Quốc CôngThiếu KhanhThái ThúThái ThúTư MãTư MãTư MãTư MãTư Mã
5Thừa TướngThượng KhanhThiếu KhanhThiếu KhanhThái ThúThái ThúTư MãTư MãTư Mã
6Hoàng ĐếQuốc CôngThượng KhanhThượng KhanhThiếu KhanhThiếu KhanhThiếu KhanhThái ThúThái ThúThái Thú

Tài sản để mua Quan Ấn

 • Mua Quan Ấn thông qua NPC Phó Thiếu Khanh ở Lâm An Phủ, để mua được ấn cần đảm bảo thủ lĩnh bang hội đã điều chỉnh cấp quan hàm trước 23h00 Chủ Nhật tuần trước
 • Đến 22h00 Thứ 2 đến gặp NPC Phó Thiếu Khanh chọn Bảo vệ Quan Hàm để nâng cấp quan hàm của bản thân, kiểm tra danh sách Quan hàm xem có tên mình không
 • Mở giao diện Bang Hội (Phím tắt F7) chọn tab Chức vị, chọn vào tab Quan hàm để xem danh sách thành viên bang có thể mua quan ấn
 • Khi mua ấn sẽ yêu cầu những thứ sau:
  • Ngũ Hành Hồn Thạch
  • Tài sản Cá Nhân
  • Sau khi mua ấn sẽ nhận đc 1 Quan Ấn – Thời hạn 7 Ngày
Quan hàmNgũ Hành Hồn ThạchTài Sản Cá Nhân
Cấp 1 – Trí Sự400400000
Cấp 2 – Tư Mã600600000
Cấp 3 – Thái Thú10001000000
Cấp 4 – Thiếu Khanh30003000000
Cấp 5 – Thượng Khanh60006000000
Cấp 6 – Quốc Công1000010000000
Cấp 7 – Thừa Tướng1800018000000
Cấp 8 – Hoàng Đế4200042000000