Cẩm Nang

Chế tạo Trang Bị bằng Kỹ Năng Sống (F8)

31-03-2023

Trang bị chế tạo dùng làm gì ?

 • Sử dụng trang bị lên giao diện Thuộc Tính Nhân Vật (Phím tắt F1)
 • Trang bị cấp 60 trở lên đem đổi Ngũ Hành Hồn Thạch tại NPC Tiền Trang

Danh sách Vật phẩm Chế Tạo

Hướng dẫn

 • Các bạn mở giao diện Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8)
 • Lựa chọn loại muốn chế tạo, ví dụ như ở đây mình muốn chế Vũ khí, ấn vào sẽ có 1 giao diện chế tạo hiện ra
 • Tùy vào cấp chế của bạn bao nhiêu thì sẽ chế được loại cấp cao, ví dụ như ở đây vũ khí mình chế cấp 1 nên chỉ chế được vũ khí cấp 1
 • Ví dụ như ở đây mình muốn chế Thô Bố Triền Thủ – Linh Vũ sau khi chế sẽ Nhận kinh nghiệm: 200
 • Nghĩa là, sau khi chế thành công các bạn sẽ nhận 200 kinh nghiệm chế tạo, ở đây Vũ khí Cấp :1 yêu cầu 0/100 điểm sau khi chế xong sẽ lên cấp 2
 • Khi chế thành công sẽ ra ngẫu nhiên 1 trong những loại nằm ở phía bên tay phải, như ở đây có 80% ra cái 1 hoặc 20% ra cái 2
 • Cái nào có tỷ lệ càng thấp thì thuộc tính càng cao
 • Xem phần Nguyên liệu cần sẽ có:
 • 4 Vải á ma [cấp 1] – Có ghi Gia công từ Á Ma bằng [gia công vải]
 • Mở lại giao diện Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8), chọn Vải để tìm Vải á ma
 • Nguyên liệu sẽ cần
 • 1 Á ma [Vải cấp 1] – Có ghi Bán tại tiệm tạp hóa
 • Trở về Tân Thủ Thôn / Thành Thị tìm NPC Tạp Hóa để mua Á ma [Vải cấp 1] sẽ cần

Sơ Đồ Công Thức Chế Tạo Trang Bị

Kỹ năng Gia CôngKỹ năng Chế TạoThành phẩm
Gia công – Khoáng Chế tạo – Vũ KhíMa Đao Thạch, Kiếm, Đao, Chùy, Phi đao, Tụ tiễn
Gia công – Khoáng Chế tạo – Trang SứcHạng Liên, Ngọc Bội, Giới Chỉ
Gia công – Khoáng Chế tạo – Phòng CụY Phục hệ Kim – Thủy – Hỏa – Thổ, Hộ Uyển, Nón hệ Kim – Thủy – Hỏa – Thổ
Gia công – Gỗ và Khoáng Chế tạo – Vũ KhíThương
Gia công – Gỗ Chế tạo – Vũ KhíCôn
Gia công – Gỗ Chế tạo – Trang SứcHộ Thân Phù
Gia công – Vải Chế tạo – Vũ KhíTriển Thủ
Gia công – Vải Chế tạo – Trang SứcHương Nang (Ngọc bội của Nữ)
Gia công – Vải Chế tạo – Phòng CụY Phục hệ Mộc – Thủy – Thổ, Yêu Đái (Lưng), Nón hệ Mộc – Thủy – Thổ
Gia công – Vải Chế tạo – Thủ CôngTruyền Tống Phù, Túi mở rộng Hành Trang từ 4 đến 18 ô
Gia công Da Chế tạo Phòng CụY Phục hệ Kim – Mộc – Hỏa, Giày, Nón hệ Kim – Mộc – Hỏa
Gia công Thuốc Chế tạo Rương ThuốcCác loại Rương Thuốc từ Cấp 1 đến Cấp 100.

Tăng cấp Chế Tạo

 • Cấp chế tạo ảnh hưởng đến việc trang bị bạn có thể chế ra ở cấp bao nhiêu, cụ thể:
  • Vũ khí: Cấp 1 (Chế vũ khí Cấp 10), Cấp 2 (Chế vũ khí Cấp 20), …
  • Trang sức (Liên, Nhẫn, Bội và Phù): Cấp 1 (Chế trang sức Cấp 1 đến 10), Cấp 2 (Chế trang sức Cấp 11 đến 20), …
  • Phòng cụ (Nón, Áo, Lưng, Tay và Giày): Cấp 1 (Chế phòng cụ Cấp 1 đến 10), Cấp 2 (Chế phòng cụ Cấp 11 đến 20), …
 • Khi tiến hành chế tạo sẽ có 2 phần cần lưu ý:
  • Màu đỏ: Là kinh nghiệm nhận được sau khi chế 1 cái
  • Màu vàng: Là kinh nghiệm cần để tăng chế chế tạo
 • Nói đơn giản hơn thì như đối với 1 nhân vật khi thăng cấp sẽ có phần Kinh nghiệm thăng cấpKinh Nghiệm thì chế tạo cũng vậy
 • Màu đỏ – Kinh NghiệmMàu vàng – Kinh nghiệm thăng cấp
 • Còn đối với trang bị khi chế mà Nhận kinh nghiệm: 0 thì có chế mãi cũng không thể tăng cấp chế tạo được