Cẩm Nang

Liên Đấu Võ Lâm – Luyện Hóa Vũ Uy

31-03-2023

Hướng dẫn tham gia Võ Lâm Liên Đấu

– Liên Đấu là một trong những hoạt động giúp đem lại điểm kinh nghiệm và khả năng luyện hóa trang bị liên đấu cao cấp trong Kiếm Thế !

Võ Lâm liên đấu

Đăng ký Võ Lâm Liên Đấu tại Quan Liên Đấu tại các thành chính

 • Khi thời điểm các trận đấu bắt đầu, tới gặp NPC Quan liên đấu hội trường để tiến vào Khu chuẩn bị, trước khi thi đấu có 5 phút để chuẩn bị
 • Mỗi trận đấu sẽ diễn ra trong vòng 5 phút

Liên Đấu là hoạt động dành cho những nhân vật đã đạt cấp 100 trở lên và gia nhập môn phái. Hoạt động này diễn ra trong tháng, với khá nhiều vòng đấu khác nhau giữa các cá nhân, tổ đội 2 người, 3 người và 4 người. Việc đăng ký và kết nạp các thành viên vào chiến đội sẽ diễn ra tại NPC Quan Liên Đấu tại các thành lớn trong Kiếm Thế. Sau khi thành lập chiến đội, bạn đã có thể sẵn sàng tham gia các trận PK nảy lửa trong các khoảng thời gian sau :

Đơn Đấu, Song Đấu

 • Thứ hai đến thứ sáu : 20h00, 20h15, 20h30, 20h45, 21h, 21h15.
 • Thứ bảy và Chủ Nhật : 15h00, 15h15, 15h30, 15h45, 16h00, 16h15, 19h00, 19h15, 19h30, 19h45.
 • Ngày 28 trong tháng (vòng chung kết): 19h00, 19h15, 19h30, 19h45, 20h00.

Tam Đấu, Tứ Đấu

 • Thứ hai đến thứ sáu : 20h00, 20h10, 20g20, 20h30, 20h40, 20h50.
 • Thứ bảy và Chủ Nhật : 15h00, 15h10, 15h20, 15h30, 15h40, 15h50, 19h00, 19h10, 19h20, 19h30.
 • Ngày 28 trong tháng (vòng chung kết): 19h00, 19h15, 19h30, 19h45, 20h00.

Hệ Thống Phần Thưởng

Trong chiến đấu, dù thắng hay thua thì người chơi vẫn nhận được điểm kinh nghiệm, danh vọng liên đấu và điểm vinh dự liên đấu. Về phần thưởng chung cuộc, những nhân vật có xếp hạng liên đấu cao sẽ nhận thêm các loại lệnh bài liên đấu đặc biệt mà khi sử dụng sẽ làm tăng danh vọng liên đấu, từ đó sẽ có khả năng luyện hóa các trang bị liên đấu cao cấp.

Các loại lệnh bài Liên Đấu bao gồm Hoàng Kim Bài (1000 điểm danh vọng liên đấu), Bạch Ngân Bài (600 điểm danh vọng liên đấu), Thanh Đồng Bài (400 điểm danh vọng liên đấu), Hắc Thiết Bài (200 điểm danh vọng liên đấu). Các loại lệnh bài Liên Đấu này đều không khóa.

Danh Vọng Liên Đấu

Sử dụng lệnh bài liên đấu để gia tăng danh vọng

Trang Bị Liên Đấu

Vật phẩm/Trang bịCấp danh vọng yêu cầu
Y Phục Luyện Hóa Đồ (bộ Liên Đấu)Cấp 2
Hộ Thân Phù Luyện Hóa Đồ (bộ Liên Đấu)Cấp 3
Giới Chỉ Luyện Hóa Đồ (bộ Liên Đấu)Cấp 4
Y Phục Vũ Uy (Bạch Ngân – Loại +4.500 Tài Phú)Cấp 5
Y Phục Vũ Uy (Hoàng Kim – Loại +14.070 Tài Phú)Cấp 6

Luyện hóa Y Phục – Vũ Uy

 • Cần chuẩn bị 1 Y Phục Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
 • 1 Y Phục Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Y Phục Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
  • 1 Y Phục Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Y Phục Vũ Uy – Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Phù – Vũ Uy

 • Cần chuẩn bị 1 Hộ Thân Phù Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
 • 1 Phù Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Hộ Thân Phù Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
  • 1 Phù Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Hộ Thân Phù Vũ Uy – Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Nhẫn – Vũ Uy

 • Cần chuẩn bị 1 Giới Chỉ Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
 • 1 Giới Chỉ Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Giới Chỉ Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
  • 1 Giới Chỉ Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Cần chọn 1 trong 2 dòng như hình
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Giới Chỉ Vũ Uy – Có thể cường hóa tối đa +16