Cẩm Nang

Nhiệm vụ Thương Hội

31-03-2023

Quý anh hùng tới NPC Lễ Quan ở các thành chính để nhận nhiệm vụ thương hội.

  • Các lệnh bài nếu cần cho nhiệm vụ mua luôn tại Lễ Quan
  • Hoàn thành 40 nhiệm vụ tới Lễ Quan nhận thưởng