Cẩm Nang

Tầng Lăng – Tầng Thủy Hoàng -Vũ Khí & Trang Bị

31-03-2023

Giới hạn thời gian

 • Mỗi ngày có tối đa 2 tiếng trong Tần Lăng, không thể gia tăng
 • Thời gian làm mới giờ vào Tần Lăng mỗi ngày vào lúc 23h00 Hàng Ngày

Di chuyển đến Tần Lăng

 • Các bạn mở Vô Hạn Truyền Tống Phù đến map Tàn Tích Cung A Phòng

Thiên Cổ Nhất Đế – Tần Thủy Hoàng

 • Tần Thủy Hoàng sẽ xuất hiện vào lúc 22h35 Hàng Ngày tại bản đồ Tần Lăng 5, di chuyển qua các tầng để đến tầng 5
 • Trong thời gian diễn ra Tần Thủy Hoàng người chơi được bang chủ đăng ký cho mới có thể tham chiến
 • BOSS Tần Thủy Hoàng theo chuẩn VNG nên sẽ chỉ có 1, không phải 3 như các phiên bản sau này được sửa lại
 • Phần thưởng của BOSS Tần Thủy Hoàng sẽ được chia làm 4 phần khi máu boss giảm xuống còn 80%, 50%, 20% và khi bị hạ gục
 • Dựa vào thông báo của hệ thống vào 4 thời điểm này mà phát thưởng cho người chơi được thông báo qua NPC Lễ Quan
 • Phần thưởng bao gồm:
  • 1 Hòa Thị Ngọc (Không Khóa)
  • 25 Kim Nguyên Bảo
  • 10 Rương mảnh Trang Bị ĐH (Không Khóa)
  • 10 Sách Kinh Nghiệm ĐH (Không Khóa)
  •  3 Huyền Tinh  (Cấp 7) (Không Khóa)
  • 10 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên (Không Khóa)
   • Tầng Thủy Hoàng sau khi bị hạ gục có khả năng rơi Huyền Tinh 7 8 9 10

Tính Dame Tần Thủy Hoàng

 • Cổng Tần Lăng 5 sẽ đóng lại vào lúc 16h30 và 23h30, nếu Tần Thủy Hoàng chưa bị tiêu diệt cũng sẽ rời khỏi đó.
 • BXH sát thương tần thủy hoàng sẽ thông báo mỗi khi TTH thay đổi 1% HP, nếu có thay đổi về xếp hạng sát thương hệ thống sẽ thông báo cho các bạn biết trên kênh thế giới.

Luyện hóa Vũ Khí – Tần Lăng

 • Cần chuẩn bị 1 Vũ khí Thanh Đồng-Luyện Hóa Đồ 
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Vũ khí Thanh Đồng-Luyện Hóa Đồ
  • 1 Vũ Khí Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Vũ Khí Tần Lăng Thanh Đồng – Có thể cường hóa tối đa +16

Danh vọng Phát Khâu Môn

 • Sử dụng Tần Lăng-Hòa Thị Bích để gia tăng 100 điểm Tần Lăng-Phát Khâu Môn.
 • Tần Lăng-Hòa Thị Bích có thể thu thập thông qua các hoạt động ingame như: Săn BOSS Tần Thủy Hoàng.
CấpYêu cầu danh vọngMua được
Cấp 1 lên 220.000 điểmVũ khí Bạch Ngân Tần Lăng
Cấp 2 lên 330.000 điểmVũ khí Hoàng Kim Tần Lăng

Thanh Đồng-Luyện Hóa Đồ

 • Đem 5 Tần lăng-Hòa thị bích lên Khu An Toàn – Tần Lăng 3 để đổi lấy 1 Vũ khí Thanh Đồng-Luyện Hóa Đồ.

Vũ khí Bạch Kim – Hoàng Kim

 • Cấp độ Yêu Cầu: 110 cấp
 • Sử dụng Tần lăng-Hòa Thị Bích để gia tăng danh vọng Tần Lăng-Phát Khâu Môn
 • Danh vọng Tần Lăng-Phát Khâu Môn đạt Cấp 2 – Hữu Nghị và Cấp độ đạt 110 cấp có thể tới gặp NPC Bạch Miêu Miêu – Khu An Toàn, Tần Lăng 3 để mua Vũ khí Bạch Kim
 • Danh vọng Tần Lăng-Phát Khâu Môn đạt Cấp 3 – Khâm Phục và Cấp độ đạt 110 cấp có thể tới gặp NPC Bạch Miêu Miêu – Khu An Toàn, Tần Lăng 3 để mua Vũ khí Hoàng Kim

Luyện hóa Trang bị Thủy Hoàng (Áo, Bội và Tay)

Luyện hóa Hộ Uyển – Thủy Hoàng

 • Cần chuẩn bị 1 Thủy Hoàng Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ 
 • và 1 Hộ Uyển Tiêu Dao Cốc 
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Thủy Hoàng Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ
  • 1 Hộ Uyển Tiêu Dao Cốc
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Hộ Uyển Thủy Hoàng – Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Bội – Thủy Hoàng

 • Cần chuẩn bị 1 Thủy Hoàng Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ 
 • và 1 Ngọc Bội Tiêu Dao 
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Thủy Hoàng Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ
  • 1 Ngọc Bội Tiêu Dao
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Ngọc Bội Thủy Hoàng – Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Y Phục – Thủy Hoàng

 • Cần chuẩn bị 1 Thủy Hoàng Y Phục Luyện Hóa Đồ 
 • và 1 Y Phục Vũ Uy 
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Thủy Hoàng Y Phục Luyện Hóa Đồ
  • 1 Y Phục Vũ Uy
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Y Phục Thủy Hoàng – Có thể cường hóa tối đa +16