Cẩm Nang

Tranh Đoạt Lãnh Thổ – Danh Vọng Trang Bị

31-03-2023

Tranh Đoạt Lãnh Thổ – Nơi hùng bang tứ phương hội ngộ, so tài cao thấp, hỗn thiên bá nghiệp. Để dễ dàng tham gia tính năng, thân mời quý nhân sĩ theo dõi những thông tin sau (trong game có thể tham khảo tại cẩm nang Kiếm Thế – F12):

19:30 Khai Chiến – 20:00 Bắt Đầu

Cấp lãnh thổ

Kiếm Thế

Quy tắc tấn công

Kiếm Thế

Các bước tấn công

Kiếm Thế

Quân nhu lãnh thổ chiến

Kiếm Thế

Thành chính

Kiếm Thế

Thành tích lãnh thổ chiến

Kiếm Thế

Phần thưởng lãnh thổ chiến

Kiếm Thế

Danh vọng lãnh thổ

Kiếm Thế

Giao diện bản đồ lãnh thổ

Kiếm Thế

Câu hỏi thường gặp

Kiếm Thế

Là một trong những tính năng hấp dẫn của Kiếm Thế, Tranh Đoạt Lãnh Thổ luôn thu hút được sự tham gia rất đông đảo của anh thư hào kiệt. Làm thế nào để có thể chế tác được các nguyên liệu nhặt được trong quá trình tham gia Tranh Đoạt Lãnh Thổ để thành những vật phẩm Tranh Đoạt Lãnh Thổ tăng danh vọng quý giá?

Trong quá trình tham gia hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ, lúc đánh quái của các bản đồ diễn ra hoạt động, các bạn sẽ có cơ may nhặt được Rương tranh đoạt lãnh thổ

Học Kỹ Năng Chế Tạo

 • Các bạn tới gặp NPC Thương Gia Tiêu Dao – 181/196 Biện Kinh Phủ, chọn Tiệm Nón để mua bản Phối phương Gia Công và Chế Tạo
 • Để có thể sử dụng những bản phối phương này, kỹ năng sống gia công và chế tạo phải đạt cấp 80 trở lên

Sơ đồ chế tác nguyên liệu Tranh Đoạt Lãnh Thổ

 • Sử dụng Rương Tranh Đoạt Lãnh Thổ sẽ nhận ngẫu nhiên:
  • Huyền thiết nguyên mộc 
  • Da lông chiến hổ 
  • Không Bạch Hoàng Chỉ 
  • Trấn Phách Nguyên Thạch 
  • Hoàng Mai Quả 
Thành phẩmCông thức

Bách Bộ Xuyên Dương Cung
Gia Công:
Cần học: Huyền Thiết Mộc Chế Tác Đồ
Gia công (Gỗ): Huyền Thiết Mộc từ Huyền thiết nguyên mộc
Chế Tạo:
Cần học: Bách Bộ Xuyên Dương Cung Chế Tác Đồ
Chế tạo (Vũ khí): Bách Bộ Xuyên Dương Cung từ Huyền Thiết Mộc

Hình Thiên Chiến Bào
Gia Công:
Cần học: Chiến Hổ Bì Chế Tác Đồ
Gia Công (Da): Da Chiến Hổ từ Da lông chiến hổ
Chế Tạo:
Cần học: Hình Thiên Chiến Bào Chế Tác Đồ
Chế tạo (Phòng cụ): Hình Thiên Chiến Bào từ Da Chiến Hổ

Hành Quân Phù Chú
Gia Công:
Cần học: Giáng Hoàng Phù Chỉ Chế Tác Đồ
Gia Công (Vải): Giáng Hoàng Phù Chỉ từ Không Bạch Hoàng Chỉ
Chế Tạo:
Cần học: Hành Quân Phù Chú Chế Tác Đồ
Chế tạo (Thủ công): Hành Quân Phù Chú từ Giáng Hoàng Phù Chỉ

Du Tử Hộ Thân Phù
Gia Công:
Cần học: Trấn Phách Thạch Chế Tác Đồ
Gia Công (Khoáng): Trấn Phách Thạch từ Trấn Phách Nguyên Thạch
Chế Tạo:
Cần học: Du Tử Hộ Thân Phù Chế Tác Đồ
Chế tạo (Trang sức): Du Tử Hộ Thân Phù từ Trấn Phách Thạch

Thiên Lý Chỉ Khát Đơn
Gia Công:
Cần học: Hoàng Mai Quả Trấp Chế Tác Đồ
Gia Công (Thuốc): Hoàng Mai Quả Trấp từ Hoàng Mai Quả
Chế Tạo:
Cần học: Thiên Lý Chỉ Khát Đơn Chế Tác Đồ
Chế tạo (Chế thuốc): Thiên Lý Chỉ Khát Đơn từ Hoàng Mai Quả Trấp

Công dụng Thành Phẩm Tranh Đoạt Lãnh Thổ

 • Sau khi sử dụng các thành phẩm Tranh Đoạt Lãnh Thổ như Bách Bộ Xuyên Dương Cung, Hình Thiên Chiến Bào, Hành Quân Phù Chú, Du Tử Hộ Thân Phù, Thiên Lý Chỉ Khát Đơn sẽ nhận được:
  • 100 cái đầu tiên: Tăng 14 điểm Danh Vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ
  • 100 cái tiếp theo: Tăng 12 điểm Danh Vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ
  • 300 cái tiếp theo: Tăng 10 điểm Danh Vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Mỗi ngày sử dụng tối đa 500 cái

Danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ

Luyện hóa đồYêu cầu
Mạo Tử Luyện Hóa Đồ (Nón)Danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ yêu cầu Cấp 2
Yêu Đái Luyện Hóa Đồ (Lưng)Danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ yêu cầu Cấp 3
Hạng Liên Luyện Hóa Đồ (Liên)Danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ yêu cầu Cấp 4

Cấp Danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ

CấpYêu cầu danh vọngMua được
Cấp 1 lên 21500 điểmMạo Tử (Nón) Luyện Hóa Đồ
Cấp 2 lên 33000 điểmYêu Đái (Lưng) Luyện Hóa Đồ
Cấp 3 lên 44500 điểmHạng Liên (Dây Chuyền) Luyện Hóa Đồ
Cấp 4 lên 535000 điểmNón Bạch Ngân (+4800 điểm Tài Phú)
Cấp 5 lên 670000 điểmNón Hoàng Kim (+14000 điểm Tài Phú)